Vooroverleg wordt verduidelijkt

Bij het doen van een aanvraag of melding in Omgevingsloket online, kan een aanvrager kiezen voor 'vooroverleg' of voor 'indienen'. Het verschil tussen is voor een aanvrager niet altijd duidelijk. Daarom is er een wijziging in deze release om dit te verduidelijken.

Vooroverleg of indienen

Voor een aanvrager of gemachtigde een aanvraag of melding indient, kan de aanvrager ook eerst in overleg gaan met het bevoegd gezag dat de aanvraag gaat beoordelen. Tijdens het vooroverleg toetsen de aanvrager en het bevoegd gezag samen de haalbaarheid van de plannen.

Een deel van de overheidsorganisaties ondersteunt vooroverleg via Omgevingsloket online. Als het bevoegd gezag vooroverleg toestaat, dan kan de aanvrager de conceptaanvraag openstellen voor vooroverleg. Het bevoegd gezag heeft dan toegang tot de aanvraag.

Dit kan met de knop 'vooroverleg'.

Weergave OLO-scherm: vooroverleg_1

Wijziging

Voor een aanvrager is het verschil tussen 'indienen' en 'vooroverleg' niet altijd duidelijk.

Daarom is er een wijziging bij organisaties die vooroverleg toestaan. Gebruikt een aanvrager nu de knop 'indienen'? Dan komt er een tussenscherm in beeld waarin op de mogelijkheid voor vooroverleg wordt gewezen:

Weergave OLO-scherm: vooroverleg_2