Afbouw Omgevingsloket online

Omgevingsloket online wordt aangepast op de komst van de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online.

Wijziging

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt Omgevingsloket online aangepast. In deze release wordt het Omgevingsloket voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet: het Omgevingsloket wordt afgebouwd.

Zodra de Omgevingswet van kracht is, geldt:

 • Via het OLO kunnen geen vergunningchecks meer worden uitgevoerd.
 • Via het OLO kunnen geen aanvragen of meldingen meer worden ingediend.
 • Het doen van een nieuwe LAVS-melding in OLO is niet meer mogelijk.
 • 'Homepage' wordt 'Mijn overzicht'.
 • Er komt een verwijzing naar het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het blijft nog een half jaar na inwerkingtreding mogelijk voor:

 • initiatiefnemers om aanvullingen toe te voegen bij ingediende aanvragen
 • bevoegd gezag om aanvragen te behandelen
 • baliemedewerker om de papieren aanvraag te digitaliseren als de datum van ontvangst voor de datum ligt van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Oefenen met het aangepaste Omgevingsloket

Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie, maken we gebruik van een fictieve ingangsdatum.

Op dinsdag 1 juni 2021 wordt release 2.17.1 op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst. De oefenomgeving is die dag niet beschikbaar.

Vanaf woensdag 2 juni is de omgeving weer beschikbaar. De fictieve ingangsdatum ligt dan in de toekomst (10 juni 2021), alle functionaliteiten zijn nog beschikbaar.

Oefenen/testen:

 • Zijn alle functionaliteiten beschikbaar?

Op 10 juni 2021 gaat de fictieve ingangsdatum in. In de aangepaste versie van Omgevingsloket is het doen van nieuwe aanvragen niet meer mogelijk. Het toevoegen van bijlagen is nog wel mogelijk.

Oefenen/testen van 10 tot 21 juni:

 • Kun je een nieuwe aanvraag doen? (dit is niet mogelijk)
 • Kun je een bijlage toevoegen?
 • Hoe werkt het digitaliseren van een papieren aanvraag?
 • Werkt het berichtenverkeer?

Deze versie blijft tot 21 juni 2021. Dan wordt de fictieve ingangsdatum weer naar een datum in de toekomst geplaatst. Alle functionaliteit is weer beschikbaar.

Overzicht voorlopig oefenschema
Datum Omgeving Werking
1 juni 2021 Oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) Nieuwe release, omgeving is niet beschikbaar
2 juni 2021 Oefenomgeving: fictieve ingangsdatum is nog niet bereikt Alles werkt nog zoals voorheen
10 juni 2021 Oefenomgeving: fictieve ingangsdatum is bereikt Nieuw aanvraag doen is niet mogelijk
21 juni 2021 Oefenomgeving: fictieve ingangsdatum is weer in toekomst Alles werkt weer zoals voorheen
26 juni 2021 Productie (omgevingsloket.nl), ingangsdatum is de datum van inwerkingtreding Omgevingswet Nieuwe release, omgeving is niet beschikbaar