OBM's bij agrarische bedrijven

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning zonder voorschriften. De voorschriften voor de OBM-plichtige activiteit staan in het Activiteitenbesluit.

Algemene informatie over de OBM leest u onder Integrale regels. Op de pagina's hieronder staat informatie over de OBM specifiek bij veehouderijen. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  • OBM voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden bij kleinschalig vergisten van mest
  • OBM fijnstof voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden in landbouwhuisdieren in dierenverblijven
  • OBM milieueffectrapportage voor oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
Kip

OBM mestvergisting

Voor het oprichten van een kleinschalige mestvergister een OBM mestvergisting nodig. Ook bij wijzigingen is een OBM nodig, bijvoorbeeld het uitbreiden van de capaciteit van de mestvergister of de opslagcapaciteit voor vergistingsgas.

OBM fijnstof

Een OBM fijnstof is nodig voor het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van landbouwhuisdieren of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren in een of meer diercategorieën in situaties waarbij niet te voorspellen is of weinig of geen effecten op luchtkwaliteit zijn.

OBM m.e.r.

Een OBM milieueffectrapportage (OBM m.e.r.) is nodig voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het houden van landbouwhuisdieren. Het gaat om aantallen dieren net onder de drempel voor de  m.e.r.-beoordeling.

OBM algemeen

Algemene informatie over de omgevingsvergunning beperkte milieutoets, zoals waarom en wanneer, handhaving, intrekken en overgangsrecht.

Drempels dieraantallen

Kijk per diercategorie bij welke dieraantallen een OBM fijnstof of een OBM m.e.r. nodig is, wanneer een omgevingsvergunning milieu nodig is en wanneer sprake is van een IPPC-installatie.

Jurisprudentie

Op een rij jurisprudentie over OBM fijnstof en de OBM m.e.r. bij veehouderijen.

Overzicht juridische aspecten

Kies een diercategorie en kom meer te weten over de juridische aspecten van de OBM-plicht voor die diercategorie.