Vloeruitvoering

Voor versneld afvoeren van urine worden hellende gelegde profielvloeren of profielvloeren met aflopende groeven toegepast. Ook zijn er V-vormige vloeren met gierafvoerbuis of vloeren met een bolle rubberen toplaag.

Profielvloeren met helling

De vloerplaten zijn voorzien van een profiel. Ook zijn de vloerplaten hellend gelegd of in de groeven zit een helling. De combinatie van profiel en helling zorgt voor een versnelde afvoer van urine.

 

Bolle rubberen toplaag

Een bolle rubberen toplaag zorgt door het gladde oppervlak en de bolling voor een versnelde afvoer van urine. De rubberen toplaag geeft ook een lagere urease-activiteit, zodat dit ook het ontstaan van ammoniak beperkt. Hierover is meer te lezen in het WUR-rapport 390.

V-vormige vloer met gierafvoerbuis

Een V-vormige vloer ligt naar het midden op afschot richting een gierafvoerbuis. Er zit geen mestkelder onder de vloer.

 

Toezicht

In de checklist emissiearme vloer (docx, 29 kB) staan de aandachtspunten voor de controle van een emissiearme vloer. Controlepunten zijn onder andere:

  • Zijn het betonplaten of is het een gestorte vloer?
  • Kloppen de afmetingen van de betonplaten en van de sleuf?
  • Komt de profilering overeen met de eisen in de stalbeschrijving?

De uitvoering van de vloer kan het beste gecontroleerd worden direct na de bouw en voordat de dieren in de stal staan. Maak hier afspraken over met de veehouder op het moment dat een melding Activiteitenbesluit is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend. Vaste onderdelen, zoals de uitvoering van de betonplaten, hoeven daarna niet meer gecontroleerd te worden.

Water kan een hulpmiddel zijn om te controleren of er inderdaad sprake is van hellende groeven of hellend gelegde platen. Giet wat water op de vloer en kijk hoe het wegstroomt.