Juridisch kader

Een emissiearme vloer is een maatregel om aan de maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen. Ook is dit een maatregel om de ammoniak te verminderen voor de Wet ammoniak en veehouderij en voor de Wet natuurbescherming.

Een emissiearme vloer is meestal aanwezig om aan wet- en regelgeving te voldoen. Voor die vloer gelden dan eisen. Deze eisen staan in de stalbeschrijving die hoort bij de vloer. Dit staat in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit. Als de vloer niet aan deze eisen voldoet, zal het bevoegd gezag de stal beoordelen als overige huisvesting.

In de stalbeschrijving staan eisen voor de technische uitvoering en voor het gebruik van de emissiearme vloer. De stalbeschrijving wordt ook leaflet of systeembeschrijving genoemd.

Codes stalsystemen

Welke emissiearme vloer in een stal zit, blijkt uit de omgevingsvergunning milieu of de melding Activiteitenbesluit en meestal ook uit de vergunning Wet natuurbescherming. Hierin staan namelijk de codes van de aanwezige stalsystemen en het nummer van de stalbeschrijving. Deze codes zijn terug te vinden in de Regeling ammoniak en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij en de fijnstoflijst.

Hier vindt u het antwoord op de vraag: Welke versie van de stalsysteembeschrijving geldt?