Inleiding

Bij covergisting wordt dierlijke mest samen met covergistingsmaterialen vergist. Bij het covergisten worden de organische stoffen in de mest en de covergistingsmaterialen afgebroken onder anaerobe (zonder zuurstof) omstandigheden. Hierbij ontstaat vergistingsgas en als restproduct digestaat. Covergisting van mest geeft een hogere opbrengst van vergistingsgas dan het vergisten van uitsluitend mest (monovergisting).

Het vergistingsgas dat ontstaat bij covergisting bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Vergistingsgas kan worden gebruikt om elektriciteit en warmte mee op te wekken. Het vergistingsgas kan ook worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit. Dit gas wordt groen gas genoemd.

Deze handreiking is alleen van toepassing op het covergisten van mest, waarbij het digestaat dat ontstaat als dierlijke meststof mag worden gebruikt. Digestaat mag alleen als dierlijke meststof worden gebruikt als bij het covergisten ten minste 50% dierlijke mest is gebruikt. Daarnaast mogen alleen covergistingsmaterialen worden gebruikt, die zijn vermeld in bijlage Aa, onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het vergisten van covergistingsmaterialen, die niet zijn vermeld in bijlage Aa, onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is geen onderdeel van deze handreiking.

Het covergisten van mest is qua proces grotendeels hetzelfde als het monovergisten van mest. De milieugevolgen van covergisting kunnen echter anders of groter zijn dan bij monovergisting. Dit komt door het gebruik van covergistingsmaterialen, waarbij geur en de risico’s voor de omgeving een rol kunnen spelen.

Deze handreiking is primair bedoeld voor vergunningverleners bij gemeenten, provincies en waterschappen, die aanvragen voor bouw-, milieu- en waterwetvergunningen en ruimtelijke ordening beoordelen. Daarnaast staat in deze handreiking ook waardevolle informatie voor ondernemers die overwegen om een vergistingsinstallatie op te richten.

Informatie over het kleinschalig vergisten van mest (monovergisting) vindt u in de handleiding ‘bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal’. De eisen voor monovergisting staan in het Activiteitenbesluit.