Ruimtelijke planvorming

Het opslaan van mest en vergisten van mest kunnen effect hebben op de omgeving. Het gaat hierbij onder andere om ruimtelijke inpassing en om overlast die kan ontstaan vanuit geur en ammoniak. Bij vergisting van mest zijn ook geluid en externe veiligheid van belang.