Hoort een boomgaard bij een inrichting Wet milieubeheer?

Vraag

Hoort een boomgaard bij de inrichting?

Antwoord

Nee, in de regel hoort een boomgaard niet bij de inrichting als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 Wet milieubeheer. Zoals u kunt lezen in Hoort een uitloop of een weiland bij de inrichting? zijn weilanden en landerijen volgens vaste jurisprudentie in de regel geen onderdeel van de inrichting. Datzelfde geldt voor boomgaarden.

Bijvoorbeeld een fruitteeltbedrijf met boomgaarden eromheen: het fruitteeltbedrijf is een inrichting; de boomgaarden horen daar niet bij.

Gevolg is dat de voorschriften van de omgevingsvergunning milieu (als die er is), niet gelden voor boomgaarden. De voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden wel, voor zover het gaat om lozen. Het Activiteitenbesluit bevat namelijk voorschriften voor lozen buiten inrichtingen. Zie ook: