Voordat een initiatief start met lozen of verandert


Een initiatief of activiteit die leidt tot een lozing kan alleen beginnen nadat de lozing ook echt mag. Het gaat om initiatieven van een bedrijf, particulier of een overheid. Deze melden de activiteit vooraf bij het juiste bevoegde gezag. Initiatiefnemer en bevoegd gezag kijken samen of een lozing ook kan. En onder welke regels de lozing valt. Een lozing mag alleen als dat staat in algemene regels of in een Wabo- of Waterwetvergunning.

Algemene regels kennen ook maatwerk. Een initiatiefnemer kan een aanpassing van de algemene regels vragen bij het bevoegde gezag. Dit heet een verzoek om maatwerk.

Bij een bestaande activiteit kan een lozing ook ambtshalve een aanpassing nodig hebben. Bijvoorbeeld door plaatselijke veranderingen. Dit geldt voor zowel vergunningen als bij algemene regels (maatwerk).