Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is de afgelopen decennia al sterk verbeterd, maar het water is nog niet overal schoon genoeg. Onder invloed van met name de Kaderrichtlijn Water zijn de inspanningen in het bijzonder gericht op het behalen van de verschillende waterkwaliteitsdoelen. Voor oppervlaktewater moet een goede ecologische en een goede chemische toestand worden bereikt. Ook voor grond- en drinkwater gelden milieukwaliteitseisen.


Zie ook:

Delta-aanpak Waterkwaliteit op Helpdesk Water