Vluchtige organische stoffen (VOS)

Vluchtige organische stoffen (VOS) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), dat op leefniveau zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, plant en dier. Ozon leidt daarnaast bij zonnig en windstil weer tot smogvorming (zie ook Smogregeling 2010).

VOS komen vrij bij verdamping van organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden van VOS zijn benzine, verf, reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en cosmetica. De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van VOS-emissies is het Activiteitenbesluit.

Oplosmiddelen

440-vos-geognerd

De eisen voor oplosmiddelen-installaties staan sinds januari 2013 niet meer in het Oplosmiddelenbesluit maar in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit. De eisen zijn ongewijzigd. De handleiding Oplosmiddeleninstallaties licht de regels uitgebreid toe. Het gaat om enkele honderden bedrijven.

Jurisprudentie BREFs met VOS

kleuren-majamom
  • Oplegnotitie en NeR bij opslag MVP stoffen
  • BREF Afvalverbranding: emissie bij biologisch drogen natte fractie
  • BREF Minerale olie en gasraffinaderijen: emissieniveau bij zeeschipbelading
  • BREF Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen: BBT bij scheepsbouw