Hoe bepaal ik de diffuse emissie en de afgasemissie voor oplosmiddeleninstallaties?

Vraag

Hoe bepaal ik de diffuse emissie en de (gereinigde) afgasemissie voor oplosmiddeleninstallaties, afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Deze kunnnen gemeten en of deels berekend worden. De handleiding Oplosmiddeleninstallaties gaat hier uitgebreid op in.