Overzicht aanpassingen regelgeving Wabo en luchtkwaliteit

Hier vindt u een overzicht van relevante wetswijzigingen in relatie met het aspect luchtkwaliteit in het kader van een omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan en milieu). Per wijziging vindt u een korte uitleg van de wijziging en de gevolgen daarvan voor de praktijk voor luchtkwaliteit.


Wetten.nl

Een compleet beeld per wijziging (met achtergronden) staat op wetten.nl. Bij elke wet, besluit of regeling staat rechtsboven een link naar "wetstechnische informatie". Daar vindt u onder de kop "Overzicht van wijzigingen voor de regeling" per wijziging wanneer deze in werking trad en in welk staatsblad de publicatie staat. Voor recente wijzigingen kunt u dan doorklikken naar dat Staatsblad of naar de kamerstukken.

plaatje voor RiO - wettechnische info