Bewerken

Voor het bewerken van het bestand dat u in de Rekentool doorrekent heeft u meerdere opties. Deze verschillen onderling in hun sterke en minder sterke eigenschappen.

Kaart

In de kaart van de NSL-monitoring is de ruimtelijke ligging van wegen eenvoudig te herkennen dankzij de onderliggende kaart. In de kaart kan maar één punt of weg tegelijk aangepast worden. Daardoor is dit hulpmiddel minder geschikt voor het aanpassen van grote hoeveelheden wegen en/of punten.

Tabellen

Via de tabellen binnen de Rekentool krijgt u een overzicht van de wegen en punten in uw model. U kunt eventuele validatiefouten in een klein model via deze tabellen eenvoudig vinden en oplossen.

CSV

Een CSV-bestand kunt u openen met het office-programma Excel. Dit programma kan eenvoudig grote aantallen wegen bewerken. Bij het aanpassen van verkeersintensiteiten kan dit handig zijn. Een nadeel van het CSV-bestand is dat het alleen een tabel bevat: de ruimtelijke context ontbreekt.

Shape

Shapes combineren de ruimtelijke inzichten van de kaart met de grootschalige bewerkingsmogelijkheden van een CSV-bestand. Om met shapes te werken is een GIS-programma nodig. Licenties voor GIS zijn duur, waardoor niet alle gebruikers van de Rekentool deze software hebben. Daarnaast is enige oefening nodig voordat een gebruiker alle relevante opties binnen GIS kan gebruiken. Shape-bestanden bestaan minimaal uit 3 deelbestanden: een *.dbf (tabel), een *.shp (ruimtelijke informatie) en een *.shx (index). Daarnaast wordt ook een *.prj (projectie op de kaart) meegeleverd.

Eigenschappen van de bewerkingsopties.
Eigenschap Kaart Tabel Csv Shape
Toont ruimtelijke samenhang tussen de bestanden ja nee nee ja
Bewerken zonder internetverbinding nee nee ja ja
Uitvoerbaar op pc met alleen een officpakket ja ja ja nee
Aantal deelbestanden waaruit het wegenbestand bestaat nvt nvt 1 4