Beslisboom toepassing keuring

Met de beslisboom kunt u inzien welke keuring geldt voor de diverse stookinstallaties.

Het is ook mogelijk om de  beslisboom (jpg, 94 kB) te vergoten.

Het begrip stookruimte in de beslisboom volgt uit NEN 3028. Deze norm stelt dat stookinstallaties boven de 130 kW in de bebouwde omgeving in een stookruimte geplaatst moeten worden.  De grens van 130 kW is gebaseerd op de totale nominale belasting op bovenwaarde van de aanwezige verbrandingstoestellen. Dit komt overeen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van ongeveer 120 kW.

Als de som van de nominaal thermisch ingangsvermogens van meerdere toestellen tussen de 100 en 120 kW ligt, is een stookruimte niet verplicht. Hierdoor hoeven de toestellen niet altijd gekeurd te worden.