Biomassa in het Activiteitenbesluit

Deze pagina's geven informatie over emissies naar de lucht bij energieopwekking uit biomassa. Met het hulpmiddel ABees kunt u vaststellen aan welke emissie-eisen een stookinstallatie moet voldoen.

Onder biomassa wordt in het Beslluit omgevingsrecht (Bor) en het Activiteitenbesluit verstaan:

  • plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal
  • plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie
  • kurkafval
  • A-hout

Andere houtsoorten zijn uitgezonderd omdat er bij verbranding ongewenste stoffen kunnen vrijkomen. Dit geldt voor geïmpregneerd hout, geplastificeerd spaanplaat, laminaat en dergelijke.

Veel geverfd hout- en sloopafval bevat zware metalen of gehalogeneerde organische verbindingen.

Als houtpellets worden gebruikt of hout dat voldoet aan deze definitie van biomassa, dan is in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning milieu nodig.