Handleiding over de eisen aan grote stookinstallaties

Deze handleiding geeft informatie over de eisen voor grote stookinstallaties (Activiteitenbesluit paragraaf 5.1.1). De voorschriften zijn alleen van toepassing op inrichtingen type C.

Een grote stookinstallatie is een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype (Activiteitenbesluit, artikel 1.1). Het kan daarbij gaan om een groep van kleinere stookinstallaties die gezamenlijk een thermisch vermogen van 50 MW of meer hebben. Voor deze sombepaling gaat het dan om stookinstallaties vanaf een vermogen van 15 MW, waarvan de afgassen via één schoorsteen worden of zouden kunnen worden afgevoerd (Activiteitenbesluit, artikel 5.1, lid 2).

elektriciteitscentrale

De handleiding is geactualiseerd volgens de zogenaamde 'vierde tranche' wijzigingen. De wijzigingen zijn per 1 januari 2016 van kracht.

Er is een hulpmiddel beschikbaar om snel inzicht te krijgen in de emisssiegrenswaarden, de meetverplichting en de toetsing aan de emissiegrenswaarden. Dit hulpmiddel geeft ook de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties die niet onder paragraaf 5.1 vallen. Het gaat hierbij om middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) en afval(mee)verbrandingsinstallaties.


Uw onderwerpen

PDF van de handleiding

Met de PDF-knop kunt u een deel van de handleiding, zoals een hoofdstuk of paragraaf, of de hele handleiding (uitgezonderd ABEES) in pdf format omzetten. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.