Maatregelen gasmotoren

DCMR heeft samen met LTO en andere betrokken partijen een handleiding waarin is uitgewerkt waaraan een bedrijfsurenregistratie, derating en een CO2- en ureumboekhouding moeten voldoen.

Sinds 1 januari 2017 gelden de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit ook voor bestaande middelgrote stookinstallaties. Dat zijn stookinstallaties die voor 1 april 2010 in bedrijf waren. Bestaande middelgrote stookinstallaties in de offshore moeten vanaf 1 januari 2019 aan de nieuwe eisen voldoen. Deze ruimere overgangstermijn geldt ook voor glastuinbouwbedrijven die voor CO2-bemesting kooldioxide inkopen.

Rookgasreiniging

Door de nieuwe emissie-eisen kan het nodig zijn om de stookinstallatie of de bedrijfsvoering daarvan aan te passen. Als dat niet voldoende is, lukt het meestal wel met een rookgasreiniging. In dat geval zijn ook continue emissie-metingen of registraties van procesparameters en verbruiken van chemicaliën vereist.

Voor bestaande gasmotoren zijn er verschillende opties om (tijdelijk) aan de eisen in het activiteitenbesluit te voldoen:

  • Voor glastuinbouwbedrijven is uitstel tot 1 januari 2019 mogelijk. Dit vereist een CO2-boekhouding, waarmee het glastuinbouwbedrijf aantoont dat er voldoende kooldioxide voor bemesting is ingekocht.
  • Als het aantal bedrijfsuren minder dan 500 uur per jaar is, zijn de emissie-eisen niet van kracht. Daarom is bij een lage elektriciteitsprijs een (WKK-)gasmotorinzet van minder dan 500 uur per jaar aantrekkelijk. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling eisen dan een urenregistratie.
  • De emissie-eis voor bestaande gasmotoren <2,5 MWth en biogasmotoren is 340 mg/Nm3 bij 3 vol% O2. Aanpassing van het motormanagementsysteem is meestal voldoende om onder de emissie-eis te blijven. Dit moet met periodieke metingen worden aangetoond. Alleen geaccrediteerde laboratoria of een SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven mogen deze metingen uitvoeren.
  • Voor aardgasmotoren vanaf 2,5 MWth geldt een emissie-eis van 100 mg/Nm3 bij 3 vol% O2. Om hieraan te voldoen is een driewegkatalysator of SCR nodig. Deze moet continu in bedrijf zijn. Tot 1 januari 2017 gold deze verplichting niet. Een continue NOx-concentratiemeting is verplicht om te kunnen aantonen dat de SCR continu in bedrijf is. Als dat op een andere manier aantoonbaar is, zijn periodieke metingen toegestaan. Dat kan bv met een ureumboekhouding.
  • Voor aardgasmotoren vanaf 2,5 MWth is deraten mogelijk een optie om aan de nieuwe emissie-eis te voldoen. Deraten is het beperken van het vermogen tot onder 2,5MWth. Als niet het volledige vermogen nodig is, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Door aanpassing van het motormanagementsysteem is dan meestal een rookgasreiniging overbodig. Er geldt namelijk een soepeler emissie-eis van 340 mg/Nm3 bij 3 vol%O2.

Handleiding

DCMR heeft samen met LTO en andere betrokken partijen een handleiding hiervoor opgesteld. Hierin is verder uitgewerkt waaraan een bedrijfsurenregistratie, derating en een CO2- en ureumboekhouding moeten voldoen.

Let op:  sinds 19 december 2017 gelden overeenkomstige emissie-eisen bij 15 vol% O2.