Berekenen van emissies

Het hulpmiddel CalComEmis helpt u met emissieberekeningen aan stookinstallaties. Het maakt gebruik van de verbrandingsparameters van voorgeprogrammeerde standaardbrandstoffen. Ook is het mogelijk om een eigen analyse van een brandstof in te voeren. Na de invoer van gegevens over de stookinstallatie en het rookgas berekent het hulpmiddel de emissies.

Mogelijkheden CalComEmis

CalComEmis kunt u gebruiken om gemeten concentraties om te rekenen naar de rookgascondities van de emissiegrenswaarde. Daarnaast berekent het hulpmiddel de uur- en jaarvrachten en de emissie van warmte. Deze gegevens heeft u als invoergegevens nodig voor depositieberekeningen met Aerius. De nieuwste versie van CalComEmis is te downloaden van www.iplo.nl/calcomemis.

Contact

Wij stellen het op prijs als u fouten in het hulpmiddel en suggesties ter verbetering aan ons doorgeeft. Hiervoor gebruikt u het contactformulier, onder vermelding van Berekening Verbrandingsemissies. Op deze manier helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.