Hulpmiddel regelgeving en emissie-eisen

Met het hulpmiddel ABees (xls, 1.1 MB) kunt u vaststellen aan welke emissie-eisen een stookinstallatie moet voldoen.

Voor bestaande stookinstallaties geeft het hulpmiddel ook de emissie-eisen tijdens de overgangsperiode. Bovendien geeft het hulpmiddel de meetverplichting en de regels voor toetsing van meetresultaten aan de emissie-eis. Bij alle gegevens treft u een verwijzing naar het artikel in het Activiteitenbesluit aan. In een aantal situaties kan het BeesA nog van toepassing zijn.

Contact

Wij stellen het op prijs als u fouten in het hulpmiddel en suggesties ter verbetering aan ons doorgeeft. Hiervoor gebruikt u het contactformulier Feedback hulpmiddel ABees. Op deze manier helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.