Hulpmiddel regelgeving en emissie-eisen

Met het hulpmiddel ABees (xls, 1.1 MB) kunt u vaststellen aan welke emissie-eisen een stookinstallatie moet voldoen (ABees staat voor ActiviteitenBesluit emissie-eisen stookinstallaties).

Voor bestaande stookinstallaties geeft het hulpmiddel ook de emissie-eisen tijdens de overgangsperiode. Bovendien geeft het hulpmiddel de meetverplichting en de regels voor toetsing van meetresultaten aan de emissie-eis. Bij alle gegevens treft u een verwijzing naar het artikel in het Activiteitenbesluit aan. In een aantal situaties kan het BeesA (Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A) nog van toepassing zijn.

Contact

Wij stellen het op prijs als u fouten in het hulpmiddel en suggesties ter verbetering aan ons doorgeeft. Hiervoor gebruikt u het contactformulier Feedback hulpmiddel ABees. Op deze manier helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Opvolger BalEes

Met hulpmiddel BalEes (xlsx, 763 kB) (Besluit activiteiten leefomgeving Emissie-eisen stookinstallaties) kunt u bekijken welke regelgeving geldt voor verschillende stookinstallaties onder de Omgevingswet. Het hulpmiddel is een conceptversie die beschikbaar blijft tot 31 december 2023.