Hulpmiddel regelgeving en emissie-eisen

Met het hulpmiddel ABees (xls, 1.1 MB) kunt u vaststellen aan welke emissie-eisen een stookinstallatie moet voldoen (ABees staat voor ActiviteitenBesluit emissie-eisen stookinstallaties).

Voor bestaande stookinstallaties geeft het hulpmiddel ook de emissie-eisen tijdens de overgangsperiode. Bovendien geeft het hulpmiddel de meetverplichting en de regels voor toetsing van meetresultaten aan de emissie-eis. Bij alle gegevens treft u een verwijzing naar het artikel in het Activiteitenbesluit aan.

Opvolger BalEes

Met hulpmiddel BalEes (Besluit activiteiten leefomgeving Emissie-eisen stookinstallaties) kunt u bekijken welke regelgeving geldt voor verschillende stookinstallaties onder de Omgevingswet.  De nieuwste versie van BalEes kunt u downloaden van www.iplo.nl/balees