Meten en rekenen geur

Geurmetingen en verspreidingsberekeningen kunnen nodig zijn ter bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse onderzoeksmethoden voor geur.

NTA 9065 Meten en rekenen geur

De NTA 9065 verschaft inzicht in de opzet en uitvoering van kwalitatieve en kwantitatieve geuronderzoeken en is een hulpmiddel om in Nederland het geurbeleid uit te voeren, de aanpak van geurhinder te ondersteunen, en de naleving van het beleid te waarborgen. Het document bevat een stappenplan voor het complete geurtraject met verwijzingen naar bestaande en nog op te stellen normen/documenten.

De NTA 9065 is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel bij industriële geurhinder, maar is ook toepasbaar op andere soorten geurhinder, bijvoorbeeld afkomstig van horeca, landbouw en houtkachels.

Enkele veelvoorkomende methoden zijn: geuremissiemetingen (om de geuruitstoot te bepalen), hedonische metingen (om de mate van (on-)aangenaamheid van de geur vast te stellen), geurhinderonderzoek (hiermee wordt door middel van telefonische enquêtes het aantal gehinderden vastgesteld) en klachtenanalyse.

NTA 9055 Elektronische luchtmonitoring

De NTA 9055 stelt eisen aan het inzetten van een elektronische neus (e-neus) voor het signaleren van veranderingen in de samenstelling van de omgevingslucht. Een e-neus kan net als de menselijke neus voor een geurmengsel een impressie geven van een gasmengsel. De e-neus moet hiervoor wel worden gekalibreerd (training). Een e-neus zal de menselijke neus en conventionele gasdetectieapparatuur nooit evenaren, maar kan wel een aanvulling zijn op de zintuiglijke geurwaarneming en conventionele gasdetectietechnieken.

NTA 9055 kan worden toegepast op de volgende gebieden:

  • continue monitoring
  • informatie voor risicobeoordeling
  • emissiesignalering en procesbewaking

Toezicht op geurmetingen

InfoMil heeft als hulpmiddel voor toezicht op geurmetingen het Praktijkblad Geur (pdf, 258 kB) uitgebracht, als onderdeel van de L40-serie Meten van luchtemissies. Dit praktijkblad geeft achtergrondinformatie over de opzet, uitvoering en rapportage van geurmetingen en een checklist met kwaliteitsbepalende factoren.

Verspreidingsberekeningen voor geur

Voor de verspreidingsberekeningen bij geuronderzoek wordt gebruik gemaakt van het Nieuw Nationaal Model (NNM). Meer informatie over het NNM is te vinden op de pagina's over het NNM.

Het model V-stacks is alleen bruikbaar voor geurberekeningen bij veehouderijen. Met V-Stacks vergunning wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij berekend. Met V-Stacks gebied berekenen gemeenten de achtergrondbelasting als ze een geurverordening met afwijkende normen en afstanden vaststellen. Meer informatie over V-stacks is te vinden op de pagina over V-stacks.