Model V-Stacks

stalsysteem met bewegende vloer voor zeug en biggenV-stacks vergunning en gebied

Hier vindt u informatie over de verspreidingsmodellen V-Stacks vergunning en  V-Stacks gebied. Met V-Stacks vergunning wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij berekend. Met V-Stacks gebied berekenen gemeenten de achtergrondbelasting als ze een geurverordening met afwijkende normen en afstanden vaststellen.

V-Stacks vergunning

Het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning is bedoeld om de geurbelasting te berekenen, zodat u deze kunt toetsen aan de maximale waarden. Dit model is voor het bevoegde gezag en voor veehouders van belang. Het gebruik ervan is verplicht (artikel 2 Regeling geurhinder en veehouderij).

Installatiebestanden

Op dit moment geldt V-Stacks vergunning versie 2010 (zip, 40 MB)  (inclusief wijziging mei 2010)

Gebruikershandleiding

In de Gebruikershandleiding V-stacks vergunning (pdf, 2.1 MB) vindt u informatie en uitleg over het gebruik van V-Stacks vergunning.

Tip: voorkom verschillen in uitkomsten

In januari 2012 is vastgesteld dat wanneer met V-Stacks vergunning dezelfde berekening voor een tweede keer (en volgende keren) wordt uitgevoerd, zonder V-Stacks vergunning af te sluiten, de uitkomsten in zeer zeldzame gevallen kunnen verschillen van de eerste berekening. De uitkomsten van de eerste berekening blijken in dat geval niet helemaal goed te zijn. Met het vervangen van de file" ...\V-Stacks-Vergunning\bin\pcstacks.dll" is dit probleem verholpen. Download de pcstacks.dll (zip, 264 kB) file.

V-Stacks gebied

V-Stacks gebied kunnen gemeenten gebruiken om de achtergrondbelasting aan geur te berekenen. Daarmee is het mogelijk om een geurverordening vast te stellen. De gemeente kan in de geurverordening eigen normen en afstanden opnemen, die afwijken van de landelijk gestelde normen (in de Wet geurhinder en veehouderij en in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit).

Het is niet wettelijk verplicht om dit verspreidingsmodel te gebruiken. Het advies is om het model te gebruiken als instrument om een gebiedsvisie te ontwikkelen, waarmee de gemeente afwijkende geurbelastingsnormen in een gemeentelijke verordening kan bepalen (Staatscourant 2006, 246, onder 3. van de toelichting).

Installatiebestanden

Op dit moment geldt V-Stacks gebied versie 2010 (zip, 39 MB).

Gebruikershandleiding

In de Gebruikershandleiding V-Stacks gebied (pdf, 800 kB) vindt u informatie en uitleg over het gebruik van V-Stacks gebied.

Let op: lees voordat u de gedownloade bestanden installeert, eerst paragraaf 4.1 van de Gebruikershandleiding. Het risico bestaat dat u de ingevulde gegevens van bedrijven in uw eerdere V-Stacks programma kwijtraakt.

Als u al een eerdere versie van V-Stacks vergunning had geïnstalleerd, kunt u de nieuwe versie in dezelfde directory installeren. Maar dan worden oude bestanden overschreven en zijn eerder ingevoerde gegevens weg. U kunt dit voorkomen om de nieuwe versie in een tweede directory met een afwijkende naam te installeren. Zo blijven de oude bestanden behouden en kunt u de ingevoerde projectgegevens (bedrijven, bronnen en geurgevoelige locaties) overzetten naar de nieuwe versie. Met deze gegevens kunt u dan met de nieuwe versie een berekening uitvoeren, zonder dat u opnieuw alle gegevens moet invoeren. Meer leest u dus in paragraaf 4.1 van de Gebruikershandleiding.

Samenvoegtools V-Stacks databases

Wanneer twee (of meer) organisaties samen gaan, is het handig om te werken met één versie van V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied. Voor beide programma's is het dan nodig om de databases van de gemeenten samen te voegen tot één database. Deze bevat dan alle invoergegevens en alle rekenresultaten van de gemeenten.
Dit samenvoegen kunt u doen met de V-Stacks samenvoegtools. Dit zijn twee kleine stukjes software, waarmee u de invoergegevens en rekenresultaten van twee of meer V-Stacks databases kunt samenvoegen.