Geur bedrijven en ruimtelijke planvorming

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag en/of psychische klachten, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving. De afstand tussen geuremitterende bedrijven en geurgevoelige bestemmingen is daarbij van grote invloed. Vanwege de geurbelasting op een gebied kan het woon- en verblijfklimaat als onvoldoende worden beschouwd om bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. Geur van bedrijven heeft dus gevolgen voor het leefklimaat van mensen en voor het gebruik van de ruimte. Lees meer

industrie

Gevoelige functies

woningen

Gevoelige functies moeten bij ruimtelijke planvorming beschermd worden tegen geurhinder.

Maatregelen

venturikap

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan

Bestemmingsplannen maken hinderbronnen mogelijk maar ook gevoelige functies.

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Bij de omgevingsvergunning afwijken (buitenplans) hoort een ruimtelijke onderbouwing. De motivering is vergelijkbaar met een bestemmingsplan.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier informatie over het relevante beleid en wettelijk kader.

Geur veehouderij

landscape-2609050_960_720_aangepast

Voor geur bij veehouderijen gelden specifieke regels.

Dossier Geur bedrijven

Geur industrie

Meer specialistische informatie vindt u op onze pagina Geur bedrijven.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?