Veiligheidsvoorschriften voor traditioneel schieten

Traditioneel schieten is schieten door schutterijen of schuttersgilden met buksen of geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht. Het traditioneel schieten vindt voornamelijk plaats bij schutterijen en schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Afhankelijk van de streek worden andere schietdisciplines beoefend. De meest gebruikelijke disciplines van het traditioneel schieten zijn:

  • Oud-Limburgs schieten: het harkschieten en het vogelschieten;
  • Brabants schieten: het schieten op de wip en het gaai- of vogelschieten;
  • Gelders schieten: het lepel- of fladderschieten, het vogelschieten en het schieten op de schijf.

Opvangvoorziening voor kogels

Alle afgeschoten kogels moeten worden opgevangen in een voorziening (kogelvanger). Deze voorziening moet zijn opgesteld boven een bodembeschermende voorziening (zoals een verharding), om te voorkomen dat de kogels die niet worden opgevangen op of in de bodem terecht kunnen komen.

Onveilige zone

Bij het traditioneel schieten moet een 'onveilige zone' in acht worden genomen. Dat is het gebied waar projectielen - direct of indirect - terecht kunnen komen en waar gevaar bestaat voor mensen en dieren. In de onveilige zone mogen alleen de schutter, baancommandant (of schietmeester of buksmeester) en één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen (veelal de optrekker en de schrijver) aanwezig zijn. Deze zone omvat de oppervlakte van een rechthoek van 2 meter aan weerszijde van de voorziening waarin de afgeschoten kogels worden opgevangen bij 8 meter. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.kogelvanger (3)

Als met kogels van kalibernummer 16 of kleiner wordt geschoten op een houten blok of knoest, kan de kogel afketsen en daardoor niet in de kogelopvangvoorziening terechtkomen. Hierbij moet een onveilige zone met een straal van 25 meter rond het doel waarop wordt geschoten worden aangehouden. Als een kogelopvangvoorziening aanwezig is, kan worden volstaan met een halve cirkel.

kogelvanger