Asbest

Op deze pagina staat informatie over asbest. Het accent van de aangeboden informatie ligt op de milieu-aspecten van asbest. Ook kunt u op deze pagina de van toepassing zijnde regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vinden.

  • Wet- en regelgeving geeft een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving. Dit zijn het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de Wabo, het Productenbesluit Asbest en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
  • Situatiegericht geeft per situatie de toepasselijke wet- en regelgeving of richtlijnen weer.
  • Informatie over de verschillende toepassingen van asbest staat op de pagina's Asbesttoepassingen en Asbestwegwijzer.
  • Wij houden u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit doen wij via de website Landelijk Asbestvolgsysteem.

Handige en nuttige producten kunt u vinden op de pagina Overheden voor overheden.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest_buiten

Asbest is vóór 1994 in veel verschillende producten in en om woningen gebruikt. De asbestwegwijzer geeft informatie over de verschillende toepassingen die u in deze woningen kunt vinden.

Asbestfilmpjes Milieu Centraal

boeken

U kunt op deze pagina 2 korte filmpjes over asbest van Milieu Centraal bekijken.

Nieuws

Uw onderwerpen

Helpdesk

U kunt op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur vragen stellen aan de telefonische helpdesk: 088-7977102 (kies optie 6). Of stel uw vraag per mail via het speciale helpdeskformulier.