Asbestwegwijzer

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Asbestwegwijzer.

Asbest is voor 1994 in veel verschillende producten in woningen gebruikt. De Asbestwegwijzer informeert u over de grote variatie aan asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast.

De meest voorkomende asbestbevattende materialen zijn hier afgebeeld met hun vindplaats in en rondom woningen. Dit wil niet zeggen dat de afgebeelde materialen ook daadwerkelijk asbest bevatten maar dat de kans hierop groot is.

Let op: alleen met een laboratoriumanalyse kunt u vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Wel is het mogelijk materialen met asbest in woningen te herkennen. Wilt u weten of er asbest in uw eigen huis aanwezig is? Laat dan een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau uitvoeren.

buiten

binnen

Waar is asbest te vinden?

Waar kunt u asbest aan de woning vinden?

Waar kan ik asbest in de woning vinden?

Kijk hier om een indruk te krijgen van de verschillende producten die aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt.

Kijk ook in de woning voor een indruk van asbesthoudende producten die in woningen zijn gebruikt.