Mobiele airco's

Mobiele airco's regelen de temperatuur in voertuigen. De belangrijkste functie van deze klimaatregelingsapparatuur bestaat uit het koelen van de bestuurdersruimte (stuurcabine).

Er geldt alleen een certificeringsplicht voor personen die koudemiddel terugwinnen uit mobiele airco's van motorvoertuigen. Bij motorvoertuigen gaat het om bijvoorbeeld auto's en bestelbussen, maar ook om mobiele werktuigen. Voorbeelden van mobiele werktuigen zijn hoogwerker, mobiele kraan, heftruck en graafmachine. Een vliegtuig of een schip valt dus niet onder een motorvoertuig. Hiervoor geldt geen certificeringsplicht.

Mobiele airco's kunnen (H)CFK's of HFK's bevatten. Hierop zijn de Europese f-gassenverordening en Verordening ozonlaagafbrekende stoffen van toepassing.

Met 'pagina in handleiding' wordt verwezen naar informatie in de handleiding Toezicht regelgeving f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Certificering

Personen die koudemiddel uit mobiele airco’s van motorvoertuigen terugwinnen, moeten een geldig f-gassen persoonscertificaat hebben.

Een persoon mag met de volgende geldige f-gassen persooncertificaten het koudemiddel uit mobiele airco's van motorvoertuigen terugwinnen:

  • Diploma Terugwinnen mobiele airco's
  • Diploma Koelinstallaties categorie I

De kleur van het certificaat is niet van belang.

Voor het verkrijgen van een persoonscertificaat moet een persoon een examen halen. De minister van Infrastructuur en Milieu wijst certificeringsinstellingen aan die dit examen mogen afnemen. Voor mobiele airco's zijn dit de volgende instellingen:

  • de brancheorganisatie van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel (BMWT-Cert)
  • Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)

In de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen (BRL 200) staan de eisen die exameninstellingen hanteren als grondslag voor de afgifte van het certificaat f-gassen voor personen. Deze BRL bevat daarnaast eisen aan exameninstellingen en procedurele eisen voor de afgifte van persoonscertificaten.

Terugwinnnen

Terugwinnen van koudemiddel kan nodig zijn bij reparaties aan of ontmanteling van de airco.

De F-gassenverordening EU 517/2014 geeft in artikel 2 een definitie voor terugwinnen. Onder terugwinnen valt het verzamelen van F-gassen uit apparatuur of producten. Dit geldt ook voor het tijdelijk opslaan van F-gassen in een apart buffervat tijdens onderhoud of service. De persoon die de terugwinning uitvoert heeft altijd een persoonscertificaat nodig.

Verkrijgen van een f-gassen persoonscertificaat

Een monteur kan een persoonscertificaat krijgen door het afleggen van een examen bij een door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen exameninstelling. Voor mobiele airco's zijn dit BMWT-Cert en IBKI. Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf kan u nader informeren over de examens.

Aanvragen duplicaat f-gassen persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.


aircoknop auto