Jurisprudentie luchtkwaliteit: gevoelige bestemmingen

Op deze pagina staat relevante jurisprudentie over luchtkwaliteit, deelonderwerp gevoelige bestemmingen.

Tot en met augustus 2016 heeft InfoMil de jurispudentie over luchtkwaliteit bijgehouden, daarna hebben we geen uitspraken meer toegevoegd.