Kosten direct verwijderen risicovol asbest

Vraag

Wie betaalt de kosten als blijkt dat het asbest risico's oplevert voor de gebruikers en direct verwijderen noodzakelijk is?

Antwoord

Als er sprake is van een sanerigsnoodzaak dan vallen de kosten onder de post "herstel van schade". Hieruit volgt dat bij een ingrijpende verbouwing van het schoolgebouw waarbij asbest wordt aangetroffen of als sprake is van een acuut gevaar de kosten voor de gemeente zijn. Nalatigheid van schoolbestuur is eigen schuld en in dat geval zijn de kosten voor het schoolbestuur. Echter, hierover is nog geen jurisprudentie beschikbaar.