Inleverformulier aanvraag extra dienstverlening

De gewenste extra diensten, samen met de specialisten, worden door het bevoegd gezag, omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst in een (compact) plan van aanpak opgenomen.

Aanvraagperiode

Vanaf 17 januari 2020 leveren deze partijen hun aanvraag in bij Rijkswaterstaat. Dit kan tot uiterlijk 31 januari 2020.

Inleveren aanvraag

Het aanleveren van de aanvragen verloopt via het inleverformulier hieronder.

Let op

Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat ook een getekend exemplaar van de aanvraag ontvangt. Het gaat om een handtekening namens de aanvrager (omgevingsdienst, regionale uitvoeringsdienst of gemeente) en namens de opdrachtnemer. Ook is het belangrijk dat een (eventueel ongetekend) exemplaar als Excelbestand is ingeleverd. Beide bestanden zijn nodig voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit geldt alleen als het Excelbestand niet (digitaal) kan worden ondertekend. Na ontvangst van beide bestanden beoordeelt Rijkswaterstaat de aanvraag binnen 2 weken na ontvangst.