Voorbeeld: Toeslag muziekgeluid i.r.t. bedrijfsduurcorrectie

Vraag

Voorbeeld

Antwoord

Een kroeg sluit om 03.00 uur. In de nachtperiode zijn er twee bedrijfstoestanden: Bedrijfstoestand A van 23.00 tot 03.00 uur met muziekgeluid (40 dB(A)) en overige bronnen (luchtbehandelingsinstallatie: 35 dB(A)) en bedrijfstoestand B van 03.00 tot 07.00 uur met alleen overige bronnen (luchtbehandelingsinstallatie 35 dB(A)). Hoe moet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de nachtperiode berekend worden?

Het beoordelingsniveau LAr,LT op het beoordelingspunt is als volgt te berekenen (gemakshalve wordt ervan uitgegaan dat de gevelreflectieterm en de meteocorrectieterm beide 0 dB bedragen):

Tabel

Betreft

Li [dB(A)]

Cb

[dB]

LAeqi,LT [dB(A)]

K3

[dB]

LAri,LT

[dB(A)]


BEDRIJFSTOESTAND A

Muziek

40

-

40,6

10

50,6

Overige bronnen

35

3


BEDRIJFSTOESTAND B

Alleen overige bronnen

35

3

32

-

32

Het beoordelingsniveau op het beoordelingspunt bedraagt:

LAr,LT = 10 log [1050,6/10 + 1032/10] = 50,7 dB(A)

Lnacht = 51 dB(A)

Meestal is door het niet toepassen van de bedrijfsduurcorrectie en de toeslag van 10 dB de periode waarin muziek wordt gehoord maatgevend.