Overgangsrecht

In hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit zijn algemene overgangsbepalingen opgenomen voor bestaande bedrijven die over een vergunning beschikten. Daarnaast zijn overgangsbepalingen opgenomen voor inrichtingen die onder één van de 8.40-AMvB's vielen en waarvoor nadere eisen zijn opgelegd.