Activiteiten agrarisch

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor de specifiek agrarische activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld het houden van landbouwhuisdieren, het opslaan van mest of kuilvoer en het lozen van afvalwater bij het telen van gewassen. Ook staan hier andere activiteiten die vaak plaatsvinden bij agrarische bedrijven, zoals een propaangastank, dieselolietank en het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit. Daar staat ook wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. U kunt ook direct doorklikken naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

landschap met stal en mestbassin

Landbouwhuisdieren

Hier vindt u de eisen voor het houden van landbouwhuisdieren.

Andere dieren

Hier vindt u de eisen voor het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren. Het gaat hier niet om landbouwhuisdieren.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals vaste mest en kuilvoer.

Drijfmest en digestaat

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van drijfmest en digestaat in mestbassins.

Brijvoer

Hier vindt u de eisen voor het bereiden van brijvoer.

Vloeibare bijvoedermiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.

Vergisten mest

Hier vindt u de eisen voor het kleinschalig vergisten van mest.

Telen gewassen open lucht

Hier vindt u de eisen voor het telen van gewassen in de open lucht.

Telen gewassen gebouw

Hier vindt u de eisen voor het telen van gewassen in een gebouw.

Reinigen veewagens

Hier vindt u de eisen voor het inwendig reinigen van veewagens.

Dieselolie

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in vaten of in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Petroleumtank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van halfzware olie (petroleum) in een tank.

Vloeibare kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een verpakking of in een tank.

Gewasbeschermingsmiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Wasplaats en stalling

Hier vindt u de eisen voor het het wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen.

Opslaan bulkgoederen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van allerlei soorten goederen, zoals zand, ijzer, hout en autobanden.

Vaste kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vaste kunstmeststoffen.

Gewasbescherming

Hier vindt u de eisen voor het aanmaken of transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Planten verven

Hier vindt u de eisen voor het coaten (verven) of lijmen van planten.

Waterbehandeling

Hier vindt u de eisen voor het ontijzeren van grondwater en het zoutarm maken van brak water.