Bodem- en veiligheidsvoorschriften bij flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Bodembeschermende voorziening

Bij het toepassen van verpakkingsdiepdruk moeten de volgende activiteiten plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening:

  • bedrukken, lakken of lamineren
  • mengen van watergedragen inkt of lak
  • spoelen van verpakkingen van watergedragen inkt, lak of lijm

Vloeistofdichte vloer

Bij het toepassen van flexodruktechniek moeten de volgende activiteiten plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding:

  • mengen van oplosmiddelhoudende inkt en lak
  • destilleren van oplosmiddelresten
  • spoelen van verpakkingen van oplosmiddelhoudende inkt, lak of lijm

Brandcompartiment destillatie oplosmiddelen

Het destilleren van oplosmiddelen bij de toepassing van verpakkingsdiepdruk moet plaatsvinden in een brandcompartiment. In dit brandcompartiment mogen geen gevaarlijke stoffen of brandbare goederen aanwezig zijn. Ook mogen geen andere activiteiten dan destillatie plaatsvinden in deze ruimte.