Kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen wanneer een reeds onder certificaat onklaar gemaakte tank alsnog wordt verwijderd?

Vraag

Kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen wanneer een reeds onder certificaat onklaar gemaakte tank alsnog wordt verwijderd?

Antwoord

Nee, de tank is volledig volgens de wet gesaneerd. De tankeigenaar kan zelf bepalen wat hij met het restant van de tank gaat doen. Maar het verwijderen van de tank moet wel volgens paragraaf 3.4.2 van de Activiteitenregeling uitgevoerd worden. Dit houdt in dat de verwijdering 10 dagen voor aanvang gemeld moet worden bij het bevoegd gezag.

De gesaneerde tank (onklaar gemaakt) mag door de eigenaar als oud ijzer aangeboden worden. Maar de eigenaar kan er ook voor kiezen om de tank door een gecertificeerd en erkend bedrijf te laten verwijderen. Zo kan hij bij een eventuele verkoop een bewijs overleggen van de verwijdering van de tank. De eigenaar ontvangt dan een saneringscertificaat waarop vermeld staat dat de tank is gesaneerd door middel van verwijdering.