Wat is de definitie van autowrak?

Vraag

Wat wordt verstaan onder "autowrak" in Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht en in het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Het Activiteitenbesluit definieert "autowrak" als:

  1. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, met een gewicht van ten hoogste 3.500 kilogram
  2. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en
  3. bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, niet zijnde een voertuig op twee wielen

die een afvalstof is in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Dit betekent dat voor toepassing van de regels van het Activiteitenbesluit een wrak van een vrachtwagen of een tweewielig voertuig geen autowrak is.

  • Een wrak van een vrachtwagen valt onder de definitie van 'overige voertuigwrak' in het Besluit omgevingsrecht.
  • Een wrak van een tweewielige bromfiets, scooter of motorfiets valt onder de definitie van "wrak van een tweewielig motorvoertuig" in het Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit.

Om te bepalen of sprake is van een autowrak, is daarnaast de definitie van een afvalstof van belang.

Wanneer wordt een voertuig een afvalstof?

Bekijk hiervoor de pagina autowrakken van Rijkswaterstaat.

Zie ook Vragen en antwoorden