Is voor het breken van beton een omgevingsvergunning nodig?

Vraag

Is voor het breken van beton met een puinbreker binnen een inrichting een omgevingsvergunning nodig?

Antwoord

Voor het binnen een inrichting breken van beton is meestal een omgevingsvergunning nodig. Dit kan een Omgevingsvergunning milieu of een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn.

De herkomst van het beton bepaalt welke omgevingsvergunning nodig is. De vraag of het beton als afvalstof is aan te merken, is daarbij erg belangrijk.

Die vraag 'afvalstof of niet' is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Lees verder op afvalcirculair.nl.

Wanneer is een Omgevingsvergunning milieu nodig?

Als het beton een afvalstof is, is voor het breken ervan binnen een inrichting die bestemd is om beton te breken een omgevingsvergunning milieu nodig.

Beton kan bijvoorbeeld vrijkomen als bouw- en sloopafval. Voor het breken van dat beton is een omgevingsvergunning milieu nodig.

Het breken van beton dat als afvalstof is aan te merken, is namelijk niet uitgezonderd van de verplichting tot het hebben van een omgevingsvergunning milieu. De uitzonderingen staan in categorie 28.10 van Bijlage I, Onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. Het breken van beton is niet als uitzondering opgenomen in categorie 28.10.

Er is geen omgevingsvergunning milieu nodig als het breken van beton plaatsvindt in een inrichting die niet bestemd is om beton te breken. Bijvoorbeeld een bedrijf dat incidenteel zijn eigen beton afkomstig van sloopactiviteiten breekt en verder geen vergunningplichtige activiteiten verricht.

Zie Vraag en Antwoord Wat is het verschil tussen "inrichting waar" en "inrichting voor"? wanneer sprake is van een inrichting die bestemd is voor het verrichten van een bepaalde activiteit.

Wanneer is een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig?

Als het beton geen afvalstof is, is voor deze activiteit geen Omgevingsvergunning milieu nodig. Wel is er dan een OBM nodig als het gaat om het breken van een betonnen restproduct om daar weer betonmortel van te maken.

Misproducten of restproducten uit de betonproductie die door de betonproducent zelf worden gebroken om weer betonmortel van te maken, kan het bevoegd gezag als niet-afvalstof beschouwen. De betonproducent heeft dan geen Omgevingsvergunning milieu nodig voor het breken van eigen misproducten of restproducten om daar betonmortel van te maken.

Voor het breken van restproducten om daar betonmortel van te maken heeft de betonproducent wel een OBM nodig vanwege de stof die vrijkomt bij het breken.

Het breken van restproducten voor het maken van betonmortel is als OBM-plichtige activiteit aangewezen in artikel 2.2a, lid 4 onder b van het Besluit omgevingsrecht.