Passende scheiding van functies bij projecten

Er is passende scheiding van functies nodig wanneer initiatiefnemer en bevoegd gezag hetzelfde zijn. Hier staan enkele handreikingen over de manier waarop deze functies gescheiden kunnen worden.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 april 2017 een concepthandreiking naar de tweede kamer gestuurd. Lees de concept-handreiking (pdf, 677 kB).