Participatie

De praktijk heeft uitgewezen dat ‘passende publieksparticipatie' leidt tot betere resultaten: verbetering van plannen, betere besluiten, meer draagvlak, minder bezwaren en uiteindelijk tijdwinst. De trend is dan ook om niet pas voor het eerst naar buiten te treden als een plan of project al goeddeels is uitgekristalliseerd, maar in plaats daarvan al in een vroeg stadium ruimte te creëren om mee te denken in een open planproces.

Voor wat betreft de wettelijke verplichtingen tot participatie zijn er verschillen tussen de uitgebreide en de beperkte procedure. Een beperkte procedure betekent echter niet automatisch dat er steevast sprake is van beperkte belangen! Het advies is dan ook om de mate van participatie te bepalen op basis van inhoudelijke afwegingen en draagvlak voor de activiteit, en niet op basis van het type procedure (beperkt of uitgebreid). Dat is wel een keuze die deels van de initiatiefnemer afhankelijk is.

Er is daarom voor gekozen om bij het aspect "Participatie" bij de bespreking van de informatie de uitsplitsing te maken tussen de uitgebreide procedure en de beperkte procedure. Indien u niet zeker weet of voor u de uitgebreide of beperkte procedure van toepassing is kunt u hier meer over lezen in de Handleiding Milieueffectrapportage 'Uitgebreide en beperkte procedure'.