Crisis- en herstelwet

Met de Crisis- en herstelwet die sinds 31 maart 2010 van kracht is, wordt getracht besluitvorming over infrastructurele en andere bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie te versnellen. Meer informatie over de Wet vindt u bij het onderwerp 'Crisis- en herstelwet' of op de site van de Rijksoverheid.

Onderdeel van de Wet is dat er facultatieve advisering door de Commissie m.e.r. over het MER gevraagd kan worden, in plaats van een verplicht advies.

Het gaat daarbij om concreet benoemde projecten in Bijlage II Chw. Deze bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur verder worden uitgebreid. Daarnaast kunnen bij algemene maatregel van bestuur lokale en (boven)regionale projecten met ‘nationale betekenis' worden aangewezen. Deze zijn opgenomen in art. 9 Besluit uitvoering Chw.

Het gaat alleen om projecten en dus besluiten volgens de m.e.r.-regelgeving. Als aan deze m.e.r.-plichtige besluiten gecombineerd worden met m.e.r.-plichtige plannen dan  geldt daarvoor de verplichting om de Commissie m.e.r. om een toetsingsadvies op het MER te vragen.