Crisis- en herstelwet

Met procedurele versnellingen voor bepaalde besluiten en via experimenteerbepalingen doelgericht werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Dat is het doel van de Crisis- en herstelwet (Chw). Een korte beschrijving van de wet vindt u onder Chw in het kort.

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk kunnen bij de helpdesk Crisis- en Herstelwet terecht met vragen over hoofdstuk 1 (procedurele versnellingen) en hoofdstuk 2 (Experimenteerbepalingen).

Procedurele versnellingen

Met de Chw zijn een aantal procedurele versnellingen geregeld. Hierdoor kan een gemeente of provincie bijvoorbeeld sneller een besluit nemen over een ruimtelijk plan. Concrete projecten waar de versnellingen voor gelden staan in bijlage 2.  Categorieën besluiten/plannen staan in bijlage 1.

Chw versnellingen-scan

Om snel te checken of een bepaald besluit onder de procedurele versnellingen behorende bij Bijlage 1 valt is de "Chw versnellingen-scan" ontwikkeld.

Aanmelden projecten

Nieuwe experimenten en toevoegingen van projecten en gebieden aan bestaande experimenten kunnen het hele jaar aangemeld worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrijkrelaties.

Ontwikkeling wetgeving

Ontwikkeling wetgeving

Voor de Chw vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Laatste wijziging:

Actuele Wetgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar de actuele wetgeving.

Voortgangrapportage 2016-2017