Crisis- en herstelwet

Met procedurele versnellingen voor bepaalde besluiten en via experimenteerbepalingen doelgericht werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Dat is het doel van de Crisis- en herstelwet (Chw). Een korte beschrijving van de wet vindt u onder Chw in het kort.

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk kunnen bij de helpdesk Crisis- en Herstelwet terecht met vragen over hoofdstuk 1 (procedurele versnellingen) en hoofdstuk 2 (Experimenteerbepalingen).

Crisis- en herstelwet

Ontwikkeling wetgeving

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor de Crisis- en herstelwet vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Laatste aanpassing

Procedurele versnellingen

Met de Chw zijn een aantal procedurele versnellingen geregeld. Hierdoor kan een gemeente of provincie bijvoorbeeld sneller een besluit nemen over een ruimtelijk plan. Concrete projecten waar de versnellingen voor gelden staan in bijlage 2.  Categorieën besluiten/plannen staan in bijlage 1.

Om snel te checken of een bepaald besluit onder Bijlage 1 valt is de "Chw versnellingen scan" ontwikkeld.

Aanmelden projecten

Twee keer per jaar start de procedure om het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet te wijzigen (de zogenoemde tranches). Doel hiervan is om nieuwe projecten aan de Chw toe te voegen. De sluitingsdata voor deze procedures zijn 1 maart en 1 oktober.