Bor bijlage I onderdeel C: Vergunningplicht vragen en antwoorden

Via onderstaande  dossiers vindt  u vragen en antwoorden over vergunningplicht milieu in specifieke situaties. Deze volgen wettelijk uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).


Meer informatie

Lees ook de uitgebreide toelichting (leeswijzer) op Bor bijlage I onderdeel C.

Zie ook de vragen en antwoorden over definities en andere aspecten van bijlage I van het Bor.

Wettekst