Bor bijlage I onderdeel C: Vergunningplicht vragen en antwoorden

Via onderstaande  dossiers vindt  u vragen en antwoorden over vergunningplicht milieu in specifieke situaties. Deze volgen wettelijk uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).