Wat regelt de Wabo nu ten aanzien van de leges?

Vraag

Wat regelt de Wabo over leges?

Antwoord

In de Wabo staat een artikel dat bepaalt dat het bevoegd gezag bij AMvB regels kan stellen over leges. De regering heeft er voor gekozen om leges voor toestemmingen zoals vergunningen te handhaven. Het profijtbeginsel is daarbij de belangrijkste overweging.

Ook is het zo dat het heffen van leges mogelijk was bij het overgrote deel van de toestemmingen die zijn opgaan in de Wabo. In artikel 2.9a van de Wabo staat  dat het bevoegd gezag voor een aanvraag voor de omgevingsvergunning milieu geen leges mag heffen.