Zienswijzen, bezwaar en beroep

Vragen en antwoorden over de mogelijkheden die een burger heeft om zienswijzen in te dienen tegen een ontwerpbesluit, bezwaar te maken tegen het definitieve besluit en in beroep te gaan.