Wet milieubeheer

Op deze pagina's vindt u informatie over de Wet milieubeheer (Wm), waaronder een overzicht van toekomstige en eerdere wijzigingen van de wet. In "Wet milieubeheer in het kort" vindt u een beschrijving van de wet.

Geen volledige beschrijving

Deze webpagina's geven geen geen volledige beschrijving van de Wm. We hebben niet over elk onderdeel van de Wm informatie beschikbaar. Veel milieu onderwerpen zijn daarbij uitgewerkt in onderliggende regelgeving, zoals het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Activiteitenbesluit. Vaak geeft de Wm dan slechts de wettelijke verankering. Over deze onderwerpen geven we vaak wel veel informatie, maar op andere plekken op de website.

Wet milieubeheer Afvalstoffen

Ontwikkeling wetgeving

boeken

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor de Wet milieubeheer vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Het begrip inrichting

gezondheid-milieu

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is een belangrijk begrip in de milieuregelgeving voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn 'Wm-inrichtingen'. Veel winkels bijvoorbeeld niet.

Milieuregelgeving kort

Toekomst

Korte uitleg van de systematiek van milieuregelgeving die geldt voor bedrijven. De milieuregels  staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning.

Actuele wetgeving