Wet milieubeheer Hst. 10 Afvalstoffen

In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen voor onder andere het verantwoord omgaan met huishoudelijke afvalstoffen, lozingen van afvalwater buiten inrichtingen, gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen. De Wet milieubeheer is daarmee een belangrijkste wet voor de verwijdering van afvalstoffen. Informatie over afvalstoffen is te vinden op de site van RWS (Rijkswaterstaat) Leefomgeving. Informatie over afwater is opgenomen in het Handboek Water.