Toelichting brieven kabinet over emissiearme stallen

Op 25 november 2022 heeft het kabinet 3 brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen rond het gebruik van emissiefactoren voor ammoniak (Rav-factoren) voor emissiearme stallen. De brieven zijn geschreven naar aanleiding van recent onderzoek en een uitspraak van de Raad van State.

In de bijlage (pdf, 383 kB) vindt u een toelichting op:

  • de beleidsreactie van de staatssecretaris van het ministerie van IenW op het Onderzoek van Wageningen Universiteit over de effectiviteit van emissie reducerende technieken
  • de brief van de minister van LNV over het bevorderen van innovatie van emissiearme stalsystemen in de toekomst
  • de brief van de minister voor Natuur en Stikstof over de voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos