Zijn lekbakjes verplicht om morsen te voorkomen bij vleeskuikens?

Vraag

Zijn lekbakjes verplicht als antimorsvoorziening onder drinknippels in vleeskuikenstallen?

Antwoord

Lekbakjes zijn niet verplicht. In de BBT-conclusies is opgenomen in BBT32 dat om de emissie van ammoniak te verminderen sprake moet zijn van een lekvrij drinksysteem bij strooiselvloeren. In een aantal stalbeschrijvingen bij vleeskuikens zijn antimorsvoorzieningen genoemd. De veehouder mag zelf kiezen op welke manier hij voorkomt dat er water morst op de strooisellaag. Zolang hij duidelijk aantoont dat de drinknippels in principe geen vermorsing of lekkage geven (bij normaal gebruik - calamiteiten uitgezonderd), zijn geen lekbakjes nodig.

Achtergrond

Een natte strooisellaag zorgt voor een hogere ammoniakemissie en daarom moet lekkage van drinksystemen worden voorkomen. Een drinkwatersysteem voldoet als er vanuit het systeem (meestal een drinknippel) geen water op de grond (in het strooisel) kan vallen. Dit kan door:

  • het toepassen van een drinknippel met een lage waterdruk. Door de lagere waterafgifte van deze nippels heeft het dier voldoende tijd om het afgegeven water op te nemen.
  • het aanbrengen van een opvangschoteltje /-bakje onder een nippel met een hoge waterdruk. Water wat niet wordt opgenomen door het dier (vanwege de hogere waterafgifte) valt in het bakje. Dit water kan daarna nog door het dier worden opgenomen.

In principe zijn alle in de vleeskuikenhouderij gebruikte drinksystemen antimors. Verschillende drinknippelsystemen gebruiken geen lekbakje of opvangschoteltje. Als zo'n systeem zou lekken dan zou een dergelijk systeem niet worden gebruikt in de praktijk.

Het anti-mors zit hem meer in de (wijze van) afdichting. De nippel mag niet (na)druppelen. Ook al komt er heel weinig water uit de nippel (doordat de waterdruk laag is) dan nog kan er vermorsing optreden. De kans erop is alleen kleiner. Een opvangschotel onder de nippel vangt het lekwater op. Het dier kan dit lekwater vanaf het schoteltje weer opnemen.

In principe is dit schoteltje dus zelfreinigend. De kuikens pikken het schoon. Vaak worden lekschoteltjes geïnstalleerd onder nippelsystemen met een hoge waterafgifte. Nippelsystemen met een lage(re) waterafgifte hebben in principe geen opvangschoteltjes nodig (geen lekkage/vermorsing).

Nadeel van deze nippelsystemen kan zijn dat bij deze systemen geen maximale groei kan worden gerealiseerd, omdat de waterafgifte aan het einde van de mestperiode (zeker bij zwaar mesten) ontoereikend is. Waarden voor de waterafgifte van nippels variëren van 20 tot 170 ml/minuut. Fabrikanten bieden vaak duidelijk verschillende nippels aan voor een lage waterafgifte (zonder lekbakje) of een hoge waterafgifte (met lekbakje).