Handreiking Veehouderij en gezondheid: wel de bouwstenen, niet het antwoord

Hoe kunnen decentrale overheden gezondheidsrisico’s meewegen in beleid voor veehouderijen? Die vraag staat centraal in het achtergrondartikel: Handreiking Veehouderij en gezondheid: wel de bouwstenen, niet het antwoord.

Dit artikel verscheen begin oktober 2019 in InfoMil Perspectief. Betrokkenen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en RIVM geven een toelichting op:

  • het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
  • de Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden (2019)