Opslag van mest en covergistingsmaterialen

Mest

Mest kan tijdelijk worden opgeslagen of meteen na aanvoer in de vergister worden gepompt. Langdurige vooropslag is ongewenst, omdat dan de opbrengst van vergistingsgas minder is. Opslag van mest gebeurt in kelders, silo's, containers, bassins en mestzakken.

Covergistingsmaterialen

Covergistingsmaterialen kunnen vast of vloeibaar zijn. Vaste stoffen worden meestal in (sleuf)silo's opgeslagen. Bij opslag in sleufsilo’s kan er geuremissie ontstaan. Dan moeten eventueel maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen. Of geuremissie ontstaat is afhankelijk van de aard van het covergistingsmateriaal. Vloeibare covergistingsmaterialen worden meestal in gesloten tanks of silo's opgeslagen. Hierbij moet gelet worden op productbestendigheid, bodembescherming en ontwerpsterkte.